Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve heer
Gij komt van al zo hoge, van alzo veer
NU zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hieral in dit aardrijk zijt
Gij gezien nooit meer
Kyrieleis

Christe, Kyrieleison laat ons zingen blij
Daarmee ook onze leisen beginnen vrij
Jezus is geboren op de heilige Kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht
Kyrieleis

De herders op de velden hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar
Bethlehem is de stede, daar 't is geschied voorwaar
Kyrieleis

De heilige Driekoningen uit zo verre land
Zij zochten onze Here met offerhand
Zij offerden ootmoedelijk mirr', wierook ende goud
Ter ere van dat Kinde dat alle ding behoudt
Kyrieleis

(Zuid-Nederlands, katholiek, 11e eeuw)


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl