Midden in de winternacht

Midden in de winternacht,
ging de hemel open
Die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet ?

Laat de citers slaan
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom
laat de beltrom horen
Christus is geboren

Vrede was het overal
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen
Elke vogel zingt zijn lied
herders waarom speelt gij niet?

Laat de citers slaan
blaast de fluiten aan
laat de bel, laat de trom
laat de beltrom boren
Christus is geboren

Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen
Elke vogel zingt zijn lied
herders waarom danst gij niet?

Laat de citers slaan
blaast de fluiten aan
laat de bel, laat de trom
laat de beltrom boren
Christus is geboren

Ziet, reeds staat de morgenster
stralend in het duister
want de dag is niet meer ver
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan
Herders blaast uw fluiten aan

laat de bel, bim-bam
laat de trom, rom-rom
kere om, kere om
laat de beltrom horen
Christus is geboren

(Nederlands, H.L. Prenen - Rondeau der Herders, 1948)


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl