Herders, hij is geboren

Herders, hij is geboren
in ´t midden van de nacht
die zolang van te voren
de wereld heeft verwacht
`Vrolik, o herderkes!`
zongen ons d´engelkes
zongen de blijdestem
`haast u naar Bethlehem`

Wij arme slechte liekes
gelijk de boeren zijn
ontwekten ons gebuurkes
en, in de maneschijn
liepen met blij geschal
naar deze arme stal
daar ons de engel zank
altemaal toe bedwank

Als wij daar zijn gekomen
ziet, een klein kindeke
ligt op 't stro, nieuw geboren
zoet als een lammeke
d'oogskes van stonden aan
zag men vol tranen staan
't weende uit druk en rouw
in deze straffe kou

Ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezeltje
en dus fluiten en zongen
voor 't zoete kindeke
'na na na, kindje teer
sus sus, en krijt niet meer
doet uw klein' oogskes toe
zij zijn van krijten moe

'Ziet, wij schenken u tesamen
een teer klein lammeke
boter, melk, en sane
voor uw lief mondeke
na na na, kindje teer
sus sus, en krijt niet meer
doet uw klein' oogskes toe
zij zijn van krijten moe'

't Kindje begon te slapen
de moeder sprak ons aan
'lieve herderkes tesamen
wilt zoetjes buiten gaan
jullie zij peis en vree
dat brengt mijn Kind u mee
want 't is God uwe Heer
komt morgen nog eens weer'

(Vlaams, katholiek, anoniem, 17e eeuw)


Meer kerstliedjes op
kerstsongs.nl